Logo Hotspot Economi Gylchol Cymru Logo Hotspot Economi Gylchol Cymru
Llun o Gaerdydd

Ynglŷn â’r Digwyddiad

placeholder

YNGLŶN Â’R DIGWYDDIAD

Mae Hotspot Economi Gylchol Ewrop yn ddigwyddiad a gynhelir yn flynyddol. Mae wedi datblygu o gynulliad a gynhaliwyd yn wreiddiol yn yr Iseldiroedd yn 2016.

Cynhelir y digwyddiad hwn mewn lleoliad gwahanol bob blwyddyn. Dewisir y rhanbarthau dan sylw ar sail yr arferion gorau rhyngwladol a’r arloesedd a ddangoswyd ganddynt o ran datblygu economi gylchol. Yn y gorffennol, cynhaliwyd y digwyddiad yn Nulyn, Bottrop, Catalonia, Gwlad Belg, Yr Alban a Lwcsembwrg..

YR HYN Y GELLIR EI DDISGWYL

Mae Hotspot Economi Gylchol Cymru 2024 yn gyfle i ddysgu sut yn union y mae Cymru wedi rhoi llesiant cenedlaethau’r dyfodol wrth galon a chraidd penderfyniadau a’r modd rydym wedi dechrau pontio oddi wrth gymdeithas sy’n canolbwyntio ar ddefnyddio a gwaredu tuag at gymdeithas fwy cylchol a chynaliadwy.

Byddwn yn dangos y modd y llwyddasom i gyflawni pethau o bwys, yn cynnwys cael ein cydnabod fel y wlad orau ond un drwy’r byd am ailgylchu. Gan ddeall bod yna lawer mwy i’w wneud, mae ein strategaeth ar gyfer economi gylchol, sef Mwy nag Ailgylchu, yn canolbwyntio ar ymwreiddio arferion yr economi gylchol mewn prosesau cynhyrchu, ac ar ddefnyddio llai trwy ganolbwyntio mwy ar ailddefnyddio a thrwsio ac atal gwastraff bwyd. Mae hyn oll yn sylfaen i uchelgais Cymru – sef datgarboneiddio a sicrhau y byddwn yn wlad sero net a sero wastraff erbyn 2050.

Bydd y gynhadledd yn tynnu sylw at bwysigrwydd egwyddorion ac arferion cylchol er mwyn cyflawni Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig, a hefyd tynnir sylw at y dull a roddwn ar waith ar gyfer cyflawni’r nodau hyn, sef cydweithredu a gweithio mewn partneriaeth.

Bydd y mynychwyr yn cael eu hannog i rwydweithio’n eang ar draws sectorau a ffiniau, gan fynd ati i rannu syniadau, gwersi a ddysgwyd ac arferion gorau er mwyn ysbrydoli’r ymdrech tuag at sicrhau dyfodol cylchol.

YMUNWCH Â NI

Dros yr wythnosau nesaf, byddwn yn rhyddhau rhaglen fanwl a fydd yn cynnwys gwybodaeth am y digwyddiadau a’r siaradwyr. Ond yn y cyfamser, a wnewch chi gofrestru i ymuno â ni trwy ddefnyddio’r ddolen uchod. Estynnir croeso cynnes i bawb!

I gael rhagor o wybodaeth am Hotspot Economi Gylchol Cymru 2024, cofiwch gysylltu.

Cysylltu â niShare icon